Module Financieel

  • Gemakkelijk controle houden over de te innen contributie: koppeling maken tussen de contributiebedragen en de status van de leden op de ledenlijst
  • Toepassen van familie-adressen mogelijk als tweede adres
  • Instellen van automatische incasso
  • Registreren deelbetalingen
  • Mogelijkheid om ad hoc-kosten aan een factuur toe te voegen

Reacties zijn gesloten.